Schrijfwerk

Ik schrijf graag – alleen of met anderen – en publiceer regelmatig over onderwerpen op het grensvlak van (goed) werk en organiseren & veranderen. Vooral in het domein van de politie. Schrijven helpt mij bij het ordenen en aanscherpen van ideeën en interpretaties. Ik ervaar het als een leerproces waarin theorie en praktijk samensmelten. En ik heb goede hoop dat anderen ook iets aan het schrijfwerk hebben. Hieronder vind je een overzicht van blogs en publicaties. Een deel van de publicaties is te downloaden.

Publicaties

Boeken

Landman, W. (2023). Politiewerk aan de horizon. Technologie, criminaliteit en de toekomst van politiewerk. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Landman, W. & Groothuis, S. (2022). Politiewerk op het web. Een verkennend onderzoek naar online gegevensvergaring door de politie. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Olivier-Pijpers, V. & Landman, W. (2020). Bewegen bij probleemgedrag. Een (actie)onderzoek naar organisatiecontext bij het vastlopen en in beweging krijgen van situaties van probleemgedrag. Utrecht: CCE.

Landman, W., R.M. Kouwenhoven & M. Brussen (2020a). Kijk naar het systeem. Begrijpen en beïnvloeden van opsporingspraktijken. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Landman, W., R.M. Kouwenhoven & M. Brussen (2020b). Kijk naar het systeem. Begrijpen en beïnvloeden van opsporingspraktijken (uitgebreide samenvatting). Den Haag: Sdu Uitgevers.

Landman, W. & H. Sollie (2018). Tegengaan van etnisch profileren. Een internationale literatuurstudie naar effecten van interventies. Amsterdam: Reed Business, 2018.

Landman, W. & L. Kleijer-Kool (2016). Boeven vangen. Een onderzoek naar proactief politieoptreden. Amsterdam: Reed Business (eervolle vermelding bij de SMV publicatieprijs 2017-2018).

Landman, W., R.M. Kouwenhoven & M. Brussen (2015a). Spelen met weerbarstigheid. Belemmerende patronen en doorbrekende handelingsperspectieven. Amsterdam: Reed Business.

Landman, W., R.M. Kouwenhoven & M. Brussen (2015b). Spelen met weerbarstigheid. Belemmerende patronen en doorbrekende handelingsperspectieven (uitgebreide samenvatting). Amersfoort: Twynstra Gudde.

Landman, W. (2015). Blauwe patronen. Betekenisgeving in politiewerk. Den Haag: Boom Lemma.

Morée, R.J., W. Landman & A.C. Bos (2014). Speciaal blauw. Verschijningsvormen en overwegingen van specialisatie en despecialisatie bij de politie in Nederland. Amsterdam: Reed Business.

Landman, W. M. Brussen & F. van der Laan (2012). Tussen hei en hoofdbureau. Leiderschapsontwikkeling bij de politie. Amsterdam: Reed Business.

Landman, W. (2011). Sturing van blauw. Operationele sturing in de basispolitiezorg. Den Haag: Reed Business.

Landman, W., M. Brussen & F. van der Laan (2011). De mythe ontrafeld? Wat we weten over goed politieleiderschap. Den Haag: Reed Business.

Landman, W., P. van Beers & F. van der Laan (2009). Verbinden van politie- en veiligheidszorg. Politie en partners over signaleren & adviseren. Den Haag: Reed Business.

Landman, W., L.A.J. Schoenmakers & F. van der Laan (2007). Tussen aangifte en zaak. Een referentiekader voor het aangifteproces. Den Haag: Reed Business.

Jochoms, M.P.C.M, F. van der Laan, W. Landman, P.S. Nijmeijer & A. Sey (2006). Op prestaties gericht. Over de gevolgen van prestatiesturing en prestatieconvenanten voor sturing en uitvoering van politiewerk. Den Haag: Reed Business.

Boekbijdragen

Landman, W., R.M. Kouwenhoven & M. Brussen (2016). Actieonderzoek: continu diagnosticeren ter bevordering van twijfel. In: H. Boersema-Vermeer & G. de Groot (red.). Werken met Leren Veranderen. Werkboek voor veranderaars in opleiding en praktijk. Deventer: Vakmedianet.

Kouwenhoven, R.M., W. Landman & P. Sinning (2012). Robuuste opsporing; de inrichting van de opsporing van de veelvoorkomende aangiftecriminaliteit. In: F. Vlek & P. van Reenen (red.). Voer voor kwartiermakers. Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie. Amsterdam; Reed Business.

Rapporten

Sollie, H. & W. Landman (2021). Leidinggeven aan politiewerk en politiemensen. De operationeel expert in het basisteam en de districtsrecherche. Horn: Moduliprint.

Boelens, M & W. Landman (2021). Pionieren in gebiedsgebonden politiewerk. Een onderzoek naar de digitaal wijkagent in het basisteam. Horn: Moduliprint.

Ferwerda, H. & W. Landman (2021). Wat nemen we mee? Blauwe vakontwikkeling in de basisteams tijdens Covid-19 en lessen voor de toekomst. Horn: Moduliprint.

Landman, W. & H. Ferwerda, E. Bervoets & J. Broekhuizen (2020). Het bewaren waard?! Lessen uit het werk van de teamrecherche in coronatijd. Team Coropol.

Artikelen

Stol, W., J. Jansen & W. Landman (2024). Digitalisering en de politiefunctie: hoe het speelveld verandert en wat dat van de politiefunctie vraagt. Tijdschrift voor Veiligheid, 23(1-2), 52-69.

Khalfa, R., T. Snaphaan, O. Wijsman, W. Landman & W. Hardyns (2024). Big data policing: De implicaties van digitalisering en maatschappelijke dataficatie voor de politiefunctie en het politiewerk. Tijdschrift voor Veiligheid, 23(1-2), 31-51.

Landman, W. (2024). Samenwerken met politiemachines. Politievakmanschap in het tijdperk van artificiële intelligentie. Justitiële Verkenningen, 50(1), 30-46.

Landman, W. (2023). De zegen en vloek van digitale politiesurveillance. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 13(2): 57-65.

Landman, W. (2023). Spanningen bij politiewerk op het web: online gegevensgaring in een woelige samenleving. Het Tijdschrift voor de Politie, 85(2): 10-14.

Bervoets, E., J. Broekhuizen, H. Ferwerda & W. Landman (2023). Policing with the help of data: the use of Coropol in the pandemic’s early stages in the Netherlands. In: M. den Boer, E. Bervoets & L. Hak (Ed.), Plural policing, security and the COVID crisis (pp. 33-66). London/New York/Shanghai: Palgrave Macmillan.

Landman, W. (2022). Tussen politiemens en politiemachine. Discretionaire ruimte in het tijdperk van datagedreven politiewerk. In: A. Verhage, R. Salet, F. Schuermans & J. Nap (red.), Discretionaire ruimte in de handhaving (pp. 81-99). Antwerpen: Gompel&Svacina BV.

Landman, W. (2022). De opkomst van de politiemachine. Over de invloed van opkomende technologieën. Het Tijdschrift voor de Politie, 84(3): 6-10.

Olivier-Pijpers, V.C., J.M. Cramm, W. Landman & A.P Nieboer (2021). Een meervoudige casestudy naar veranderingen in zorgorganisaties voor bewoners met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 47(1): 28-39.

Broekhuizen, J., E. Bervoets, H. Ferwerda & W. Landman (2020). Corona en politie: lessen uit een onverwacht experiment. Het tijdschrift voor de politie, 82(5): 11-16.

Landman, W. & R.M. Kouwenhoven (2018). Politieteams in ontwikkeling. Een verhaal in ontwikkeling. Twynstra Gudde.

Landman, W. (2017). Tussen zorg en hoop. De ontwikkeling van de nationale politieorganisatie. Justitiële Verkenningen, 43(4): 9-25.

Landman, W. (2017). Kippenvel. Het vernieuwingsvirus binnen de politieorganisatie. Amersfoort: Twynstra Gudde (oorspronkelijk verschenen als blog).

Landman, W. (2016). Tussen praat en daad. Politiecultuur en politieoptreden. Tijdschrift voor Veiligheid, 15(2/3), 46-60.

Kleijer-Kool, L. & W. Landman (2016). Boeven vangen. Het spel tussen politieagenten en de Ander. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 6(1), 42-65.

Landman, W. (2005). Omkijken naar de toekomst. Transformatie in de politieorganisatie vanuit een evolutieperspectief. Het Tijdschrift voor de Politie, 67(4): 18-23.

Landman, W. & T. Muller (2004). Regie in het integrale veiligheidsbeleid. Het Tijdschrift voor de Politie, 66(2): 20-25.

Start typing and press Enter to search