Politiewerk op het web

Een van de gevolgen van digitalisering in de samenleving is dat er online steeds meer gegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens kunnen voor de politie relevant zijn voor zowel het opbouwen en onderhouden van intelligenceposities als het opsporen van strafbare feiten. Het besef van deze relevantie heeft ertoe geleid dat het internet in toenemende mate een onderzoeksomgeving voor de politie is geworden, die een aanvulling is op de bestaande mogelijkheden om gegevens te verzamelen. Het vakgebied online gegevensvergaring (OGG) is binnen de politie in Nederland in de afgelopen tien jaar tot ontwikkeling gekomen.

Samen met Sanne Groothuis van TwynstraGudde heb ik een verkennend onderzoek verricht naar online gegevensvergaring door de politie. Dit was om meerdere redenen een interessant en leuk onderzoek. Het was een nieuw vakgebied binnen de politie waarin ik me mocht verdiepen met veel (complexe) juridische aspecten. Het plezier in het onderzoeksproces is echter vooral de verdienste van de professionals met wie we hebben gesproken: de digitaal wijkagenten, OSINT specialisten en internetrechercheurs die hebben meegewerkt aan dit onderzoek waren stuk voor stuk gedreven en enthousiaste professionals die met veel passie over hun vak hebben verteld.

De resultaten van het onderzoek zijn afgelopen donderdag gepubliceerd in Politiewerk op het web. De voornaamste conclusies en handelingsperspectieven zijn weergegeven in een infographic. In de komende periode volgen meer publicaties over een thema dat mij steeds meer is gaan boeien: technologie en politiewerk.

Start typing and press Enter to search