Onderzoeken

In mijn onderzoek staat het primaire werk van een organisatie centraal. Vanuit dit vertrekpunt komen veranderen, organiseren en technologie als centrale thema’s in beeld. Ik ben een kwalitatieve onderzoeker die onderzoek beschouwt als een middel om beter te begrijpen en daarmee aanknopingspunten voor krachtiger handelen te vinden. Kijken naar organisatiepatronen en hoe die goed werk beïnvloeden is hierbij een rode draad.

Mijn manier van onderzoeken kenmerkt zich door drie uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat de betrokkenen in de organisatie bij voorkeur mee-onderzoeken. Zij moeten er minstens evenveel van leren als ik. Het tweede uitgangspunt is dat onderzoek ook gericht is op het ontwikkelen van handelingsperspectief. Voorbij het problematiseren. Het derde uitgangspunt is dat daad meer zegt dan praat. Om die reden verricht ik regelmatig observatieonderzoek.

De uitgangspunten komen bij elkaar in actieonderzoek waarin onderzoeken, veranderen en professionaliseren met elkaar worden gecombineerd. Ik heb ontdekt dat ik veel energie krijg van het leiden van actieonderzoeksprojecten waarin mensen hun eigen praktijk onder de loep nemen en beïnvloeden.

Bureau Landman werk Veranderen

Veranderen

Bureau Landman werk Profesionaliseren

Professionaliseren

Start typing and press Enter to search