Veiligheid

Veiligheid is voor mij een belangrijke basis voor een vrije samenleving. Ik werk dan ook graag in opdracht van organisaties in het veiligheidsdomein. In de afgelopen twintig jaar heb ik opdrachten verricht voor ministeries, gemeenten, veiligheidsregio’s, brandweer, politie en Openbaar Ministerie.

Binnen het veiligheidsdomein heeft de politie mijn bijzondere interesse. Deze interesse was al vroeg aanwezig. Het begon met de boeken van Baantjer en heeft zich ontwikkeld tot iets dat misschien wel een grensvlak tussen hobby en werk vormt. Sinds 2003 verdiep ik mij beroepsmatig in politie en politiewerk en ben ik bezig met onderzoeken, veranderen en professionaliseren in dit domein. Ik heb veel opdrachten verricht in en rondom de basispolitiezorg. In de afgelopen jaren heb ik mijn werkzaamheden mogen uitbreiden naar de recherche- en informatieorganisatie. Daarnaast ben ik geïnteresseerd geraakt in de invloed van opkomende technologieën op het politiewerk. Ik hoop nog vele jaren in het politiedomein te mogen werken.

Naast de politie werk ik op dit moment graag voor andere, uitvoerende organisaties in het veiligheidsdomein. In dit verband gaat mijn interesse vooral uit naar het Openbaar Ministerie en naar defensie(onderdelen).

Zorg

Mijn kennismaking met de zorg is van meer recente datum en smaakt naar meer. Van 2016 tot 2020 heb ik leiding gegeven aan een participatief actieonderzoek in de langdurige gehandicaptenzorg. Dit actieonderzoek was gericht op de organisatiecontext bij situaties van probleemgedrag: welke rol speelt de organisatiecontext in dit soort situaties en hoe kun je deze context beïnvloeden? Deze opdracht was voor mij een ’toonbeeld’ van het werken op grensvlakken. Wil je meer weten: zie Bewegen bij probleemgedrag.

Ik hoop dat ik in de toekomst meer opdrachten in het domein van de zorg mag verrichten. Het is waardevol werk en er is naar mijn (voorzichtige) indruk nog genoeg te doen om het organiseren en veranderen hier (beter) op af te stemmen.

Onderwijs

Naast veiligheid en zorg gaat mijn aandacht uit naar onderwijs. In de afgelopen vijftien jaar ben ik op verschillende momenten betrokken geweest bij de ontwikkeling van het strategisch beleid, het onderwijs en het praktijkonderzoek van de Politieacademie. Het verzorgen van ‘goed’ onderwijs vervult naar mijn idee een cruciale functie in (de ontwikkeling van) onze samenleving. Vernieuwing van onderwijs is hierbij essentieel. Veel ervaring in het brede(re) onderwijsveld heb ik niet. Deze doe ik graag op, dus wie nodigt mij uit om dit te verkennen?

Overig

Dat de werkvelden veiligheid, zorg en onderwijs hier expliciet zijn benoemd, wil niet zeggen dat ik in andere werkvelden geen interesse heb. Ik ben veelal wel in voor iets nieuws. Het gaat me er vooral om dat de opdracht ‘past’ en ik een zinvolle bijdrage kan leveren.

Start typing and press Enter to search