Veiligheid

Mijn interesse in de politie en politiewerk was al vroeg aanwezig. Het begon met de boeken van Baantjer en heeft zich ontwikkeld tot iets dat misschien wel een grensvlak tussen hobby en werk vormt. Sinds 2003 verdiep ik mij beroepsmatig in politie en politiewerk en ben ik bezig met onderzoeken, veranderen en professionaliseren in dit domein. Ik heb veel opdrachten verricht in en rondom de basispolitiezorg. In de afgelopen jaren heb ik mijn werkzaamheden mogen uitbreiden naar de recherche- en informatieorganisatie. Daarnaast ben ik geïnteresseerd geraakt in de invloed van moderne technologie op het politiewerk. Ik hoop nog vele jaren in het politiedomein te mogen werken. Het is relevant werk in een boeiende context.

In het veiligheidsdomein heb ik daarnaast opdrachten verricht voor Openbaar Ministerie, gemeenten, veiligheidsregio’s, brandweer en ministeries. Met mijn nieuwsgierigheid naar met name het werk van het Openbaar Ministerie wil ik in de toekomst graag nog iets doen.

Zorg

Mijn kennismaking met de zorg is van recente datum en smaakt naar meer. Vanaf 2016 leid ik een actieonderzoek in de langdurige gehandicaptenzorg. In dit actieonderzoek komt eigenlijk alles samen: met de betrokkenen rondom de cliënten onderzoeken we de organisatiedynamiek en proberen we die waar nodig te beïnvloeden. Ik hoop dat ik in de toekomst meer opdrachten in het domein van de zorg mag verrichten. Het is waardevol werk en er is naar mijn (voorzichtige) indruk nog genoeg te doen om het organiseren en veranderen hier (beter) op af te stemmen.

Onderwijs

Naast veiligheid en zorg gaat mijn aandacht uit naar onderwijs. In de afgelopen tien jaar ben ik op verschillende momenten betrokken geweest bij de ontwikkeling van het onderwijs en het praktijkonderzoek van de Politieacademie. Het verzorgen van ‘goed’ onderwijs vervult naar mijn idee een cruciale functie in (de ontwikkeling van) onze samenleving. Veel ervaring in het brede(re) onderwijsveld heb ik niet. Deze doe ik graag op. Ik hoop dan ook dat ik in de komende jaren een bijdrage mag leveren aan vernieuwing van het onderwijs.

Overig

Dat de werkvelden veiligheid, zorg en onderwijs hier expliciet zijn benoemd, wil niet zeggen dat ik in andere werkvelden geen interesse heb. Ik ben veelal wel in voor iets nieuws. Het gaat me er vooral om dat de opdracht ‘past’ en ik een zinvolle bijdrage kan leveren.

Start typing and press Enter to search