Politiewerk aan de horizon

Een van de redenen dat de politie voor mij een boeiend werkveld blijft, is dat vrijwel alle maatschappelijke ontwikkelingen impact hebben op de politie. Digitalisering is naar mijn mening een maatschappelijke ontwikkeling die de politie nu en in de nabije toekomst het sterkst beïnvloedt. Dit komt doordat digitalisering van invloed is op zowel de aard van het veiligheidsvraagstuk als de wijze waarop het politiewerk wordt uitgevoerd, gestuurd en georganiseerd.

In de loop van 2018 werd ik ‘gegrepen’ door de invloed van digitale technologie op het politiewerk. Hierbij ging mijn interesse vooral uit naar het gebruik van digitale technologie door de politie. Toen ik Big data policing van Andrew Ferguson las, dacht ik: we hebben ook zoiets in Nederland nodig, laat ik dat gaan maken. In ben vanaf dat moment meer literatuur en andere documentatie gaan verzamelen en lezen. In combinatie met adviesopdrachten en lopende onderzoeken kwam er een gedachtenproces op gang rondom dit thema en vormde zich een (eerste) structuur van een boek.

Met financiële ondersteuning van Politie & Wetenschap en inzet van een hoop ‘vrije tijd’ ben ik het boek gaan maken. Hier was uiteindelijk zo’n vier of vijf jaar voor nodig. Het heeft me nog nooit zoveel moeite gekost om een punt te zetten, maar vandaag is Politiewerk aan de horizon gepubliceerd bij Politie & Wetenschap. Ik hoop dat dit boek een goed overzicht biedt van de ontwikkelingen die gaande zijn en de (mogelijke) consequenties hiervan voor zowel politie als samenleving. Het zou daarnaast mooi zijn als het boek helpt bij het agenderen van empirisch onderzoek naar dit thema.

Mijn punt zal eerder een komma zijn: als onderzoeker en veranderaar wil ik graag verder met dit boeiende en relevante thema. Er valt nog genoeg te doen en ontdekken.

Start typing and press Enter to search