Bewegen bij probleemgedrag

Actieonderzoek is bij uitstek ‘werken op grensvlakken’: tussen onderzoeken, veranderen & professionaliseren en zeker ook tussen theorie & praktijk. Op die grensvlakken voel ik me thuis en kom ik uit de verf.

Ik was dan ook blij verrast toen Hans Vermaak mij enkele jaren geleden vroeg of ik zin had in het begeleiden van een actieonderzoek in de gehandicaptenzorg. In opdracht van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Ik stapte in een project dat in verschillende opzichten nieuw voor me was. Het gaat dan in het bijzonder om het vak van gehandicaptenzorg en de sector waarin dit vak wordt uitgeoefend. Maar het gaat ook over actieonderzoek. Dit actieonderzoek was omvangrijker en meer participatief dan waarbij ik eerder (binnen de politie) betrokken was. Mede hierdoor had ik ook een andere rol dan voorheen: ik heb zelf nauwelijks actieonderzoek verricht en was vooral projectleider/begeleider en maakte, samen met anderen, een spoor waarover de actieonderzoekers (professionals) liepen. Die rol is me goed bevallen.

Met het actieonderzoek is op diverse terreinen winst geboekt. Er zijn vastgelopen situaties van probleemgedrag ‘losgemaakt’, de betrokken professionals hebben veel geleerd van het doen van actieonderzoek en er is kennis ontwikkeld. Het resultaat van die kennisontwikkeling is nu beschikbaar; er is een boek getiteld ‘Bewegen bij probleemgedrag’. Ik hoop en ik ben er ook van overtuigd dat de opgedane inzichten bijdragen aan ‘goede’ praktijken in de gehandicaptenzorg.

Start typing and press Enter to search