Kijk naar het systeem

Ik vind het politiewerk boeiend en relevant werk. De interesse in het politiewerk begon met het straatwerk, maar heeft zich in de afgelopen jaren uitgebreid naar andere werkomgevingen binnen de politieorganisatie.

Na in 2013 en 2014 actieonderzoek te hebben uitgevoerd in de basisteams stond actieonderzoek binnen de recherche dan ook hoog op mijn wensenlijstje. Politie en Wetenschap heeft dit mogelijk gemaakt. Samen met Mirjam Brussen en Roderik Kouwenhoven ben ik de recherche ‘ingedoken’ en hebben we geprobeerd bij te dragen aan verandering en er tegelijkertijd onderzoek naar gedaan. We hebben de opgegane inzichten aangevuld met casestudies en een literatuurstudie. De opbrengsten van dit (actie)onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in de reeks Politiewetenschap. Het boek heet Kijk naar het systeem. Deze titel drukt de centrale boodschap van het boek uit: wie een ‘betere’ opsporing wil kan zich beter richten op de eigenschappen van de context waarbinnen mensen het recherchewerk uitvoeren dan op de mensen zelf. Dit is bij veranderen binnen de politie echter niet vanzelfsprekend.

In Kijk naar het systeem behandelen we zes concepten die (o.a.) inzicht geven in waardoor bepaalde veranderingen binnen de recherche – zoals het verbeteren van de kwaliteit van het ‘schriftelijke’ werk (ik verklap alvast: deze term helpt niet als je er echt iets mee wilt), versterken van de interne samenwerking of bevorderen van ‘eigenaarschap’ – niet zomaar van de grond komen. We formuleren proposities die helpen om opsporingspraktijken beter te begrijpen en bieden aangrijpingspunten om deze praktijken krachtiger te beïnvloeden. Hiermee hopen we voorbij het constateren van knelpunten te komen, want daar is namelijk geen gebrek aan.

Het is een omvangrijk boek geworden. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen tijd en zin heeft om hier eens goed voor te gaan zitten (al hoop je dat als schrijver natuurlijk wel). Het goede nieuws is dat er ook een uitgebreide samenvatting is. Deze heeft dezelfde opbouw als het boek: 10 hoofdstukken, maar nu is ieder hoofdstuk een paar pagina’s. Omvang is geen excuus meer om het niet te gaan lezen. Dus: aan de bak.

Je kunt het boek en de uitgebreide samenvatting hier vinden (PDF, Epub volgt later):

https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiewetenschap/2020/kijk-naar-het-systeem-348/

Start typing and press Enter to search