CoroPol

Sinds 24 maart maak ik onderdeel uit van CoroPol: een groepje politieonderzoekers die de politieorganisaties en andere organisaties voorziet van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving tijdens de coronacrisis. Wat staat hen mogelijk te wachten op korte en lange termijn? Wat gebeurt er in het buitenland? Wat zijn crimi-trends? Hierbij maken we gebruik van open bronnen. We werken met een basisdocument en regelmatige updates. Met korte, puntsgewijze conclusies die hopelijk voor de praktijk van meerwaarde zijn. Niets meer en minder. CoroPol is uitsluitend bedoeld voor personen van politie, KMar, (andere) opsporingsdiensten, bestuurlijke handhavers en RIEC.

Het CoroPol basisdocument en de updates bieden we kosteloos aan via een mailing. Behoor je tot de doelgroep en wil je op de hoogte worden gehouden, geef dan je emailadres door aan j.landsman@bureaubervoets.nl. Inmiddels hebben we ook van twee gemeenten een opdracht gekregen om scenario’s en handelingsperspectieven op het gebied van openbare orde en veiligheid te ontwikkelen. Dit zijn opdrachten van beperkte omvang die we in kort tijdsbestek afronden en die gemeenten helpen bij vooruitkijken & anticiperen.

CoroPol is een gezamenlijk initiatief van: Bureau Bervoets, Bureau Beke, Bureau Broekhuizen en Bureau Landman.

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Bewegen in opsporen Bureau Landman