Politiewerk en corona

Paul Verhaeghe schreef het mooi in zijn boekje Houd afstand, raak me aan: ‘Wat we in de lente van 2020 meemaken is onbedoeld een sociaal en maatschappelijk experiment van een nooit geziene omvang.’

Het is ook een experiment voor de organisatie van werk. De uitbraak van het coronavirus – en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot sociale afstand – heeft binnen de politie geleid tot andere manieren van (samen)werken. Een relevante vraag is of deze manieren van (samen)werken het waard zijn om te bewaren voor na de coronacrisis.

Samen met anderen heb ik deze vraag in de basisteams onderzocht in opdracht van de portefeuilles Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) en Opsporing. Dit heeft geleid tot twee rapporten en een artikel in Het tijdschrift voor de politie. Het rapport over het blauw in de basisteams en het artikel zijn openbaar.

Start typing and press Enter to search