Veranderen

Helpen met het aanscherpen van veranderopgaven, samen maken van een aanpak die kan werken en het begeleiden van interventies die de aanpak tot leven brengen. Het hier en nu als uitgangspunt. Het daar en straks als streven. Bij veranderen heb ik een gidsende en begeleidende rol en ben ik gericht op het versterken van het verandervermogen van de organisatie.

Ik werk met de betrokkenen aan veranderopgaven in en rondom het primaire werk met effect in de buitenwereld. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van het gebiedsgebonden werken in een basisteam van de politie, een effectievere aanpak van georganiseerde criminaliteit en betere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze veranderopgaven worden niet zelden ervaren als taai en dat maakt het des te leuker om samen de tanden erin te zetten.

Het realiseren van zulke (externe) veranderopgaven gaat altijd gepaard met uitdagingen op het gebied van organisatieontwikkeling. Je stuit niet zelden op patronen in de organisatie die in de weg zitten bij vernieuwing. Deze patronen gaan naar mijn idee veelal over de manier van omgaan met elkaar. Veranderen vindt immers plaats in een sociaal netwerk. Ik draag bij aan het onthullen en doorbreken van deze patronen.

In het verleden ben ik ook werkzaam geweest in de rol van projectleider en interim-manager. De rol van project- of programmaleider op het grensvlak van beleid en uitvoering past mij goed. Ik kijk ernaar uit om zo’n rol weer eens op te pakken.

Bureau Landman werk Onderzoeken

Onderzoeken

Bureau Landman werk Profesionaliseren

Professionaliseren

Start typing and press Enter to search