Politiewerk aan de horizon

Ergens aan het begin van 2018 raakte ik geboeid door het thema ‘technologie en politiewerk’. Mijn neiging is dan om te beginnen met lezen. Het boek dat me op ‘aan’ zette, was The rise of big data policing van Andrew Ferguson. Een beschouwend boek op basis van wetenschappelijk onderzoek waarin zowel de potentie als de risico’s van het gebruik van moderne technologie in het politiewerk worden behandeld. Een aanrader. Naarmate ik meer inzicht kreeg in de vele (potentiële) toepassingen van moderne technologie in het politiewerk – big data is hier ‘slechts’ een onderdeel van – raakte ik steeds meer overtuigd van de grote impact die technologie gaat hebben op het politiewerk van (over)morgen. De eerste tekenen zijn hiervan al zichtbaar.

Na een periode van verzamelen en wat schrijfwerk om de eerste gedachten te formuleren, ontstond een idee voor een boek over de toekomst van het politiewerk met veel nadruk op technologie. Politiewerk aan de horizon. Meer een beschouwing op basis van bestaand onderzoek en actuele en waarschijnlijke ontwikkelingen dan een empirisch onderzoek. Om het idee te kunnen realiseren, heb ik contact gezocht met Politie & Wetenschap. Zij waren na overleg met de politietop bereid om dit project te steunen. Met Politiewerk aan horizon beoog ik inzicht te geven in de verschillende functies die moderne technologieën binnen het politiewerk vervullen en (kunnen) gaan vervullen. Daarnaast is het boek een poging om de consequenties hiervan voor mens en organisatie te doordenken. Er is ook aandacht voor de (maatschappelijke) risico’s van een politie die voor de uitvoering van de kern van het politiewerk steeds meer vertrouwt op moderne technologie.

Het verzamel-, analyse- en schrijfproces is gaande. Binnen de politie zal ik verschillende (groepen) sleutelpersonen benaderen met de vraag om mee te denken, in het bijzonder waar het de consequenties voor mens en organisatie betreft. Ik nodig degenen die een bijdrage kunnen leveren aan Politiewerk aan de horizon van harte uit om contact met me op te nemen. Doe het wel een beetje snel, want na de zomerperiode (september) moet er wel een eerste concept liggen.

 

Start typing and press Enter to search

Systeem Bureau Landman